Proběhl workshop: Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

Dne 21. září 2017 proběhl v Praze workshop věnovaný průběžným výstupům výzkumného projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Organizátorem akce byla Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Celou akci moderoval prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., v rámci příspěvků vystoupili zástupci Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty stavební VUT v Brně a Národního památkového ústavu.

Prezentace k jednotlivým příspěvkům nabízíme ke stažení: