O projektu

Projekt Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR, DG16P02R007, je financován Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje.

Architektura 60. a 70. let 20. století představuje v památkové péči poměrně mladé a stále ještě nedoceněné téma. Dosud bylo primárním úkolem co nejobšírnější pokrytí území ČR základním (plošným) výzkumem, který zatím nebyl dokončen. Projekt si klade za cíl zhodnocení dřívějších výzkumů, jejich doplnění a rozšíření o aplikovaný výzkum, jenž přispěje k hlubšímu komplexnímu poznání staveb sledovaného období a osvojení způsobu jejich památkové obnovy.

Získaná data budou ukládána ve veřejně přístupné aplikaci Památkový katalog  vyvíjené Národním památkovým ústavem pro evidenci památek. V rámci aplikace bude vytvořen topografický a tematický soupis staveb sledovaného období. Stavby budou identifikovány jednotným kódem a prostřednictvím prostorových identifikátorů propojeny s oborovým geografickým informačním systémem (PaGIS) pro jejich prostorovou identifikaci a vizualizaci v mapě a metainformačním systémem (MIS) pro ukládání dokumentů. Databáze bude základem pro vyhodnocení z hlediska kulturně-historického, architektonického, typologického, konstrukčního i materiálového.

Hlavním odborným výstupem bude metodika hodnocení kulturně-historické, konstrukční a typologické kvality staveb vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně. Pozornost bude věnována diagnostikování železobetonových konstrukcí a památkovým postupům obnovy materiálové podstaty staveb. Řada železobetonových objektů je již kulturní památkou a v budoucnu se bude jejich seznam rozšiřovat. Hledání vhodného způsobu jejich památkové obnovy je proto stále aktuálnější.

Na vybraných třech stavbách bude ověřena metoda komplexní dokumentace staveb v 3D modelu (odborná mapa) jako informační databáze pro zachycení historických dat i budoucích informací o materiálových změnách a způsobu obnovy.  K vybraným stavbám budou vydány knihy.

Hlavním výstupem pro veřejnost bude prezentace a zpřístupnění hodnot formou výstavy s kritickým katalogem. Projekt bude zakončen mezinárodní konferencí, které bude předcházet série workshopů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D.

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 777 117 392
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Renata Vrabelová vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně, zde absolvovala také doktorandské studium se zaměřením na architekturu poválečného období. V letech 2000–2010 vedla Galerii architektury v Brně, ve spolupráci se zahraničními architektonickými ateliery je kurátorkou řady výstav o současné světové architektuře, editorkou publikací o architektuře 20. století. Od roku 2016 pracuje v NPÚ, v Metodickém centru moderní architektury v Brně. V letech 2016–2020 pracovala jako hlavní řešitelka a koordinátorka projektu Moderní architektura 60. a 70. let 20. století.