Od bruselského slohu po brutalismus

Stavby z období 60. a 70. let, které jsou v rámci projektu zkoumány, jsou zařazovány jako památkový potenciál do webové aplikace Památkový katalog. Zde je možné najít základní charakteristiku, lokalizaci, fotografie, ale také údaje o tvůrcích staveb a době jejich realizace.

Architektura 60. a 70. let (výčet, podrobnosti)


Projekt Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR, DG16P02R007, je financován Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje.


Zprávy

Nádraží Ostrava-Vítkovice v dynamickém 3D modelu

18. 12. 2018

Výzkum budovy železničního nádraží Ostrava-Vítkovice probíhal v rámci projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti...

Proběhl workshop: Hodnocení výsledků experimentálních prací

31. 10. 2018

Dne 13. září 2018 proběhl v prostorách Metodického centra moderní architektury v Brně workshop věnovaný průběžným výstupům výzkumného projektu Analýza a prezentace...

Uvedení publikace o nádraží Ostrava-Vítkovice se ponese ve stylu 60. let

29. 1. 2018

Národní památkový ústav vydal odbornou monografii Nádraží Ostrava-Vítkovice / historie / architektura / památkový potenciál. Pokřtěna bude ve čtvrtek 15. února 2018 v 17...