Od bruselského slohu po brutalismus

Stavby z období 60. a 70. let, které jsou v rámci projektu zkoumány, jsou zařazovány jako památkový potenciál do webové aplikace Památkový katalog. Zde je možné najít základní charakteristiku, lokalizaci, fotografie, ale také údaje o tvůrcích staveb a době jejich realizace.

Architektura 60. a 70. let (výčet, podrobnosti)


Projekt Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR, DG16P02R007, je financován Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje.


Akce

Pro odborníky

Workshop: Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

  • Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, místnost B-169 ()
  • 21. 9. 2017
  • 9.30–13.00

Zprávy

Proběhl workshop: Hodnocení výsledků experimentálních prací

15. 9. 2016

Dne 15. 9. 2016 proběhl v přednáškové budově Metodického centra moderní architektury v Brně workshop věnovaný průběžným výstupům výzkumného projektu Analýza a prezentace...