3D model OD Kotva, Praha

Výsledek ‚Specializovaná mapa s odborným obsahem‘ Dynamická 3D mapa objektu obchodního domu Prior/Kotva je ve formě BIModelu. Technologie BIM (z anglického ‚Building Information Modeling‘ = informační modelování budovy) umožňuje vytvořit a spravovat databázi informací o budově během celého jejího života. Součástí databáze jsou údaje o geometrii stavby ve formě 3D modelu. Jedná se o trend v projektové dokumentaci využívaný u novostaveb, který se ve světě v posledních letech uplatňuje i v kontextu památkové péče ve formě tzv. HBIM (‚Historical/Heritage Building Information Modeling‘ = informační modelování historické/památkové budovy). Model je prostřednictvím bodové informace přidružen do konkrétního geografického informačního systému (GIS) spravovaného hlavním řešitelem projektu.

Míra detailu modelu je dána jeho účelem. Základním stavem je kombinace strukturálního modelu, který je propojen s databází (nejen) materiálových vlastností, a digitálních modelů unikátních prvků, které pro objekt určil jeho garant. V případě OD Kotva jde např. o keramickou plastiku v pasáži nebo síťový model hexagonální jednotky nosné železobetonové konstrukce. Tyto dílčí 3D modely byly vytvořeny pomocí fotogrammetrie a jsou zveřejněny na na serveru ‚Sketchfab‘ (sketchfab.com) pod profilem speciálně vytvořeným pro potřeby projektu MA6070.

Geometrický model konstrukce obchodního domu vznikal na základě dostupné části původní projektové dokumentace a fotodokumentace současného stavu. 3D geometrický model tvoří nosná železobetonová konstrukce s výrazným prvkem šestiúhelníku a kovová fasáda s unikátně řešenými panely. Jednotlivé prvky modelu spadají do softwarem předdefinovaných ‚Rodin‘ dle logiky konstrukce (sloupy, stropní desky, trámy atd.).

Jak prohlížet BIM model

Tento model byl vytvořen specializovaným softwarem ‚Revit‘ firmy Autodesk. Jeho plně funkční varianta, kterou lze prohlížet, je zveřejněna pomocí cloudové služby A360/Fusion. Pomocí ikony vlevo nahoře je možné vybrat si konkrétní stavební typy k zobrazení (např. stropní deska tloušťky 120 mm). Pro interaktivní využití 3D dynamického modelu je nejdůležitější ikona ‚Vlastnosti‘ na liště vpravo.

Po označení konkrétního prvku se v okně ‚Vlastností’ objeví všechny zadané údaje včetně nově definovaných parametrů s hypertextovými odkazy do externích databází. V těchto databázích se lze dozvědět více např. o památkové hodnotě objektu nebo o provedených materiálových zkouškách.

Pro síťové modely vložené do konstrukce (např. fasáda, zábradlí, kulatý sloup) jsou zajímavé parametry v části ‚Identity Data’ (Identifikační údaje): Image_URL (ukáže se foto), 3D model URL (ukáže se 3D model detailu na webu Sketchfab) nebo Publikace (odkaz na kapitoly v odborné publikaci Obchodní dům Prior/Kotva. Historie – urbanismus – architektura).