Proběhl workshop: Hodnocení výsledků experimentálních prací

Dne 15. 9. 2016 proběhl v přednáškové budově Metodického centra moderní architektury v Brně workshop věnovaný průběžným výstupům výzkumného projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Organizátorem akce byla Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně.

Celou akci moderovala prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., v rámci příspěvků vystoupili zástupci Fakulty stavební VUT v Brně, Národního památkového ústavu, Fakulty stavební ČVUT v Praze a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Výběr z příspěvků byl ve foyeru prezentován formou posterů.

Prezentace k jednotlivým příspěvkům nabízíme ke stažení:

  • Několik slov o projektu – Ing. arch. Naděžda Goryczková (01_goryczkova_uvod.pdf)
  • Památkový katalog – prostředek pro evidenci a prezentaci památkového potenciálu – Ing. arch. Renata Vrabelová, Ing. Petr Svoboda (02_vrabelova-svoboda.pdf)
  • Úloha FSv ČVUT v projektu – prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. (03_urlich.pdf)
  • Tvorba digitálního modelu nádraží v Ostravě-Vítkovicích – Ing. Jiří Kunecký, Ph.D. (04_kunecky.pdf)
  • Metody průzkumu a diagnostiky na stavbě, odběry vzorků – Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Ondřej Anton, Ph.D. (05_cikrle-anton.pdf)
  • Metody diagnostiky v laboratoři – fyzikální vlastnosti – Ing. Ondřej Anton, Ph.D., Ing. Petr Cikrle, Ph.D. (06_anton-cikrle.pdf)
  • Metody diagnostiky v laboratoři – mikrostruktura betonu – Ing. Ámos Dufka, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. (07_dufka-rovnanik.pdf)
  • Nádraží Vítkovice – výsledky šetření – Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Ondřej Anton, Ph.D., Ing. Ámos Dufka, Ph.D. (08_cikrle-anton-dufka_cast-b.pdf, 08_cikrle-anton-dufka_cast-a.pdf)
  • Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží - Ing. Ámos Dufka, Ph.D., Ing. Patrik Bayer, Ph.D. (09_dufka-bayer.pdf)
  • Orientační charakterizace konstrukčního betonu pomocí lomově-mechanických parametrů - Ing. Hana Šimonová, Ph.D. Ing. Petr Daněk, Ph.D. doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D. prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. doc. Ing. Václav Veselý, Ph.D. Ing. Ivana Havlíková, Ph.D. (10_kersner-et-al.pdf)