Proběhl workshop: Hodnocení výsledků experimentálních prací

Dne 13. září 2018 proběhl v prostorách Metodického centra moderní architektury v Brně workshop věnovaný průběžným výstupům výzkumného projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Organizátorem akce byla Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně.

Workshop uvedla a moderovala prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. V průběhu akce vystoupili s příspěvky odborníci z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Národního památkového ústavu, Ústavu teoretické aplikované mechaniky Akademie věd ČR a Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Prezentace k jednotlivým příspěvkům nabízíme ke stažení:

 • Charakteristika betonů odebraných z konstrukcí mostů – mechanické vlastnosti; doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.
  (1_Vymazal.pdf)
 • Charakteristiky betonů odebraných z konstrukcí pozemních staveb – mechanické vlastnosti; doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
  (2_Cikrle_Anton.pdf)
 • Mikrostruktura studovaných betonů; prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
  (3_Rovnanikova.pdf)
 • Charakteristika betonů odebraných z objektu Transgas – lomově mechanické vlastnosti, jejich měření, identifikace hodnot; doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D., Ing. Petr Daněk, Ph.D., Ing. Hana Šimonová, Ph.D., prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.
  (4_Frantik_Et_Al.pdf)
 • Podpora vyhodnocení lomově-mechanických parametrů, identifikace hodnot; doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D.
  (5_Frantik.pdf)
 •  „Plochy tu nejsou dostatečně využité... Nedá se v nich rozvinout moderní způsoby prodeje.” Opomíjená a nemilovaná: architektura 60. let na příkladu obchodního střediska Ještěd v Liberci; Mgr. Jaroslav Zeman
  (6_Zeman.pdf)
 • Architektura vybraných podniků zahraničního obchodu v Praze; Ing. arch. Anna Schránilová a Ing. arch. Matyáš Kracík
  (7_Kracik.pdf)
 • Obchodní dům Kotva, připravovaná publikace slovem i obrazem; prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
  (8_Urlich.pdf)
 • Výstupy modelování OD Kotva a jeho implementace do datových struktur NPÚ; Ing. Jiří Kunecký, Ph.D.
  (9_Kunecky.pdf)

Související akce

Workshop: Hodnocení výsledků experimentálních prací

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro odborníky

Přednášková budova MCMA v Brně, Preslova ulice

13. 9. 2018

10.00 – 13.15