Workshop: Hodnocení výsledků experimentálních prací

Zveme vás na workshop Hodnocení výsledků experimentálních prací v rámci projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR, který se koná ve čtvrtek 13. září 2018 od 10 hodin v přednáškové budově MCMA v Brně v Preslově ulici.

Vaši účast prosím potvrďte v registračním formuláři.

 
  Program workshopu
9:30 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:05 Zahájení
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
10:05 – 10:15 Několik slov o projektu
Ing. arch. Naděžda Goryczková
10:15 – 10:30 Charakteristika betonů odebraných z konstrukcí mostů – mechanické vlastnosti
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.
10:30 – 10:45 Charakteristiky betonů odebraných z konstrukcí pozemních staveb – mechanické vlastnosti
doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
10:45 – 11:00 Mikrostruktura studovaných betonů
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
11:00 – 11:15 Charakteristika betonů odebraných z objektu Transgas – lomově mechanické vlastnosti, jejich měření, identifikace hodnot
doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D., Ing. Petr Daněk, Ph.D., Ing. Hana Šimonová, Ph.D., prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.
11:15 – 11:30 Podpora vyhodnocení lomově-mechanických parametrů, identifikace hodnot
doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D.
11:30 – 12:00 Přestávka
12:00 – 12:15 „Plochy tu nejsou dostatečně využité... Nedá se v nich rozvinout moderní způsoby prodeje.” Opomíjená a nemilovaná: architektura 60. let na příkladu obchodního střediska Ještěd v Liberci
Mgr. Jaroslav Zeman
12:15– 12:30 Architektura vybraných podniků zahraničního obchodu v Praze
Ing. arch. Anna Schránilová a Ing. arch. Matyáš Kracík
12:30– 12:45 Obchodní dům Kotva, připravovaná publikace slovem i obrazem
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
12:45 – 13:00 Výstupy modelování OD Kotva a jeho implementace do datových struktur NPÚ
Ing. Jiří Kunecký, Ph.D.
13:00 – 13:15 Závěrečné zhodnocení workshopu
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.