Publikace Hotel Intercontinental v Praze je nyní k dispozici i v on-line verzi

Publikace, která vyšla na konci roku 2019, svým názvem přitahuje pozornost k ikonické stavbě Prahy z přelomu 60.–70. let, slavnému hotelu Intercontinental. Sebevědomá stavba realizovaná v letech 1968–1975 podle projektu kolektivu pod vedením architekta Karla Filsaka si podobnou monografii bezpochyby zasloužila.

Kniha v e-shopu NPÚ   Prolistovat knihu

Hotel Intercontinental realizovaný ve stylové poloze jakési domácí obdoby tehdy populárního brutalistního stylu vznikal ve skutečnosti ve spolupráci tří různých architektonických kolektivů. Pod záštitou a vedením Karla Filsaka (ateliér Epsilon Projektového ústavu Výstavby hl. města Prahy) byly pro vytvoření interiérů stavby přizvány ještě dva další ateliéry, ateliér Beta z téhož ústavu pod vedením architekta Jana Šrámka a kolektiv architekta Františka Cubra, profesora na Škole architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. Účast celé plejády výtvarných umělců velmi bohatá a neobvyklá i v porovnání s jinými „běžnými“ veřejnými stavbami.

Publikace je prezentována jako monografie, její záběr je ale mnohem širší. Převážná část textu je dílem autorského kolektivu z Národního památkového ústavu v Praze, zabývajícího se průzkumem této stavby již od roku 2014. Významná je také spolupráce se specialisty z několika dalších institucí (České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd) a s nezávislými historiky architektury. Tito autoři, kteří vesměs působí na několika českých vědeckých institucích, tak předkládají čtenářům různé úhly pohledu na téma hotelové architektury. Mezioborová spolupráce ale posunuje historicko-umělecký text i dále (průzkum konstrukce, materiálu betonů a převedení prvků stavby do 3-D modelace u konkrétní stavby).

Nepřehlédnutelnou součástí monografie, z níž výzkum čerpal, je rovněž svědectví žijících pamětníků, spoluautorů stavby z jednotlivých kolektivů, výtvarných umělců nebo jejich potomků či pamětníků z řad hotelových zaměstnanců.

Zásadní pro výsledek celé práce byl neobyčejně vstřícný přístup vedení hotelu a hotelových zaměstnanců, kteří umožnili nejen podrobnou rozsáhlou fotodokumentaci interiérů včetně zázemí, ale poskytli přístup do rozsáhlého hotelového archivu.

Monografie je již třetím počinem v plánované ediční řadě v rámci projektu NAKI II, který se zaměřuje na dokumentaci a průzkum památkového potenciálu architektury 60. a 70. let 20. století. Projekt propojuje výzkumnou činnost Národního památkového ústavu s dalšími odbornými institucemi, projektového konsorcia (ČVUT, VUT a ÚTAM).

Publikace je dílčím výstupem projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR v rámci programu NAKI II.


Hotel Intercontinental v Praze: historie - urbanismus - architektura

Editor: Kateřina Houšková

Autorský kolektiv: Kateřina Houšková, Patrik Bayer, Petr Cikrle, Hana Hasníková, Matyáš Kracík, Kateřina Kulawiecová, Jiří Kunecký, Martin Lapšanský, Lenka Popelová, Pavla Rovnaníková, Pavla Savická, Radomíra Sedláková, Anna Schránilová, Vladimír Šlapeta

Praha: Národní památkový ústav, 2019

ISBN 978-80-7480-129-7