Mezinárodní konference: Architektura 60. a 70. let 20. století a památková péče

Pro odborníky

  • Zrušeno

Mezinárodní konference s názvem Architektura 60. a 70. let 20. století a památková péče završuje pětiletý projekt Národního památkového ústavu, který se zaměřil na výzkum v současnosti nejohroženější skupiny hmotného kulturního dědictví – moderní architektury 2. poloviny 20. století. Cílem projektu je ukázat, že stavby z tohoto období mnohdy vykazují formální, architektonické a materiálové hodnoty vysoké úrovně a že snaha o jejich zachování příštím generacím jako dokladu hmotného a kulturního svědectví doby je smysluplná a oprávněná.

Konference je přístupná i široké veřejnosti, příspěvky přednese například generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, profesor Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění AV ČR nebo profesor Petr Vorlík z Fakulty architektury ČVUT. Přednášky se budou věnovat tématům památkové ochrany poválečné architektury, postavení architektury i architektů v Československu v 60. a 70. letech, popularizaci i možnostem virtuální prezentace. Reflektována bude památková ochrana těchto staveb i v mezinárodních souvislostech a v závěru konference bude představen projekt „Kulturáky“, který popisuje fenomén kulturních domů ze sociokulturního hlediska.

Kompletní program ke stažení zde

Vstupenky si zarezervujte zde (vstupenku je nutné si vytisknout a předložit u registrace)