Vychází nová publikace: Transgas. Areál řídicí ústředny Tranzitního plynovodu a budova FMPE v Praze

Jako neplánovaný výstup projektu vznikla monografie představující osudy tzv. Transgasu, brutalistního areálu na rozhraní pražského Nového Města a Vinohrad. Nedávno demolovaná stavba patří k nejdiskutovanějším památkovým kauzám posledních let.

Kniha v e-shopu NPÚ   Prolistovat knihu

V reakci na plánovanou demolici areálu připravil kolektiv renomovaných specialistů ucelenou monografii, která se zabývá významem stavby a historickými souvislostmi jejího vzniku. Na přípravě knihy se vedle historiků architektury podíleli i sami její tvůrci – architekti a technici, jejichž zkušenosti z projektování, vzpomínky na kolegy i nestandardní týmovou spolupráci dávají vědeckému zhodnocení další rozměr živé osobní výpovědi. V souvislosti s přípravou publikace se autorskému kolektivu naskytla jedinečná příležitost zdokumentovat areál před jeho zánikem. Významnou měrou se proto věnuje stavebně historickému rozboru stavby, text doprovází bohatý fotografický materiál, který zachycuje stav budov Transgasu před demolicí. Rozsáhle je v publikaci uplatněna také plánová dokumentace. Vedle toho je součástí knihy i památkové zhodnocení souboru staveb a připomenutí událostí, jež areál provázely od prvního zveřejnění myšlenky demolice v roce 2017 až do jejího uskutečnění na podzim 2019.

Kniha vznikla jako neplánovaný výstup výzkumného projektu NAKI II, který se zaměřuje na dokumentaci a průzkum památkového potenciálu architektury 60. a 70. let 20. století. V rámci projektu dále vyšly publikace věnované nádraží Ostrava-Vítkovice, obchodnímu domu Prior / Kotvahotelu Intercontinental.

Publikace byla pokřtěna 1. července 2020 v prostorách kupole historické budovy Národního muzea. Kmotry byli generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, architekt Václav Aulický a vysokoškolský pedagog Petr Vorlík.

Obsah:

Úvod (Naďa Goryczková)

I. Zahraniční a domácí souvislosti

 • Šedesátá léta ve světové a domácí architektuře (Radomíra Sedláková)

II. Historie místa, urbanismus, architektura, výzdoba

 • II.1 Urbanistické souvislosti místa – historie, vize a realita (Radomíra Sedláková)
 • II.2 Soutěž na Ústřední plynárenský dispečink v Praze (Lenka Popelová, Nikolay Brankov)
 • II.3 Stavební historie areálu (Martina Bártová)
 • II.4 Typologická výjimečnost stavby v kontextu doby a historického prostředí (Václav Aulický)
 • II.5 Interiéry v dobových souvislostech stylu a designu (Jan Fišer)
 • II.6 Technologie vzduchotechniky a klimatizace (zdeněk Kvarda)
 • II.7 Dobové ohlasy (Radomíra Sedláková, Václav Aulický)

III. Konstrukce

 • III.1 Realizace stavby – materiály, dodavatelé (Václav Aulický)
 • III.2 Charakteristika betonů železobetonových konstrukcí (Pavla Rovnaníková, Petr Cikrle, Zbyněk Keršner)

IV. Závěr

 • Hodnocení z hlediska památkové péče (Matyáš Kracík)

V. Vzpomínky, rozhovory, názory

 • V.1 Vzpomínka Václava Aulického na jeho spolupracovníky
 • V.2 Rozhovor Lenky Sedláčkové s architektem Václavem Aulickým, kolegou a přítelem Ivo Loose, v jeho kanceláři v Praze na Pankráci 12. 2. 2013
 • V.3 Komentář Václava Aulického k problematice demolice areálu

VI. Autoři stavby (Radomíra Sedláková)

VII. Dobové dokumenty

Resumé

Jmenný rejstřík

Soupis literatury o souboru Transgasu

Seznam zkratek