3D modely umělecké výzdoby staveb

Pro komfort uživatelů BIModelů byly 3D modely umělecké výzdoby, vzniklé díky blízké fotogrammetrii, zveřejněny na populárním serveru Sketchfab v profilu speciálně vytvořeném pro potřeby projektu MA6070. Lze je libovolně prohlížet, zjistit základní údaje a sdílet pomocí sociálních sítí s přáteli.

Fotogrammetrie umožňuje vytvořit ze série fotografií zachycujících zkoumaný objekt jeho 3D digitální rekonstrukci. Softwary využívají principu korelace obrazu, kdy polohu stejného bodu určují srovnáváním fotografií, na kterých se vyskytuje. Zpětnou geometrickou transformací je vytvořeno tzv. mračno bodů, které je poté proloženo trojúhelníkovou sítí popisující povrch objektu, který je doplněn texturou.