Nádraží Ostrava-Vítkovice v dynamickém 3D modelu

Výzkum budovy železničního nádraží Ostrava-Vítkovice probíhal v rámci projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ a spolupracovaly na něm Národní památkový ústav, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Poslední ze jmenovaných institucí nyní připravila „specializovanou mapu s odborným obsahem“ – Dynamickou 3D mapu objektu železničního nádraží v Ostravě-Vítkovicích je ve formě BIM modelu.

Technologie BIM (z anglického Building Information Modeling = informační model budovy) umožňuje vytvořit a spravovat databázi informací o budově během celého jejího života, od výstavby přes užívání, rekonstrukci až k případné demolici. Součástí databáze jsou i údaje o geometrii stavby ve formě 3D modelu. Jedná se o trend v projektové dokumentaci využívaný u novostaveb, který se ve světě v posledních letech uplatňuje i v kontextu památkové péče ve formě tzv. HBIM (Historical Building Information Modeling = informační model historické budovy). Model je prostřednictvím bodové informace přidružen do konkrétního geografického informačního systému (GIS) spravovaného Národním památkovým ústavem.

Míra detailu modelu je dána jeho účelem. Základním stavem je kombinace strukturálního modelu, který je propojen s databází (nejen) materiálových vlastností, a digitálních modelů unikátních prvků, které pro objekt určil jeho garant. V případě vítkovického nádraží jde např. o významné skleněné dekorační prvky – hodiny na galerii od Vladimíra Kopeckého a skleněné panely zábradlí od výtvarníků Františka Buranta a Benjamina Hejlka v odbavovací hale. Tyto dílčí 3D modely byly vytvořeny pomocí fotogrammetrie a jsou zveřejněny na serveru „Sketchfab“ (sketchfab.com) pod profilem speciálně vytvořeným pro potřeby projektu MA6070.

Geometrický model konstrukce železničního nádraží vznikal na základě dostupné části původní projektové dokumentace, podrobné fotodokumentace současného stavu a měření na místě. 3D geometrický model tvoří nosná železobetonová konstrukce dělená dle dilatačních celků. Jeho jednotlivé prvky spadají do softwarem předdefinovaných „Rodin“ dle logiky konstrukce (sloupy, stropní desky, trámy atd.).

Přímý odkaz na cloudovou službu společnosti Autodesk je https://a360.co/2Oi8BA2.

Odkaz na profil na serveru Sketchfab s dílčími 3D modely je https://sketchfab.com/ma6070.

Webové stránky výzkumného projektu lze nalézt na https://www.ma6070.cz.