VI. Moderní architektura 20. století

Výzkumná oblast Moderní architektura 20. století je zaměřena na průzkum, dokumentace, zhodnocení a evidenci architektury 20. století ve vybraných lokalitách a její posuzování z hlediska výtvarného a typologického – pražská architektura 2. poloviny 20. století, sakrální architektura v Libereckém kraji, memoriální architektura v Ústeckém kraji (okresy Chomutov, Most a Teplice), individuální bydlení v Jihočeském a Středočeském kraji (obec Černošice), obytná architektura v části města Brna (Královo Pole, Černá Pole, Husovice), stavby pro dočasné ubytování, smuteční síně, sportoviště, motoristické stavby, pražské metro; metodiky hodnocení staveb a obnovy těchto realizací; regionální výzkumy zaměřené na vybraná místní specifika (Klatovsko, Brno – Dolnopolní ul.).


Garant: Ing. arch. Naděžda Goryczková


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti VI. Moderní architektura 20. století