Dějiny památkové péče

Výzkumná oblast Dějiny památkové péče je zaměřena na poznání a reflexi dějin oboru památkové péče v mezinárodním kontextu se zvláštním zřetelem k českým zemím.

Garant: Mgr. Jakub Bachtík (2019); Mgr. Jana Pařízková Čevonová (od 2020)