Workshop: Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

Workshop v rámci projektu NAKI II: Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR.

Program
9.30 – 10.00 Prezence
10.00 – 10.05 Zahájení
10.05 – 10.20 Proměny teoretického rámce výtvarného umění v architektuře v 60. a 70. letech – PhDr. Pavel Škranc
10.20 – 10.35 Výtvarné dílo v architektuře – vybrané dobově typické aspekty na příkladech tvorby Ivo Klimeše, Vladimíra Kopeckého a kultivace mateřských škol a hřišť – doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
10.35 – 10.50 Původní výtvarné vybavení budovy bývalého Federálního shromáždění – doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
10.50 – 11.05 Diagnostika betonové plastiky s využitím nedestruktivních metod – Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
11.05 – 11.20 Materiály pro opravy a doplňky kamenných monumentů – doc. RNDr. Pavel Rovnaník, PhD.
11.20 – 11.35 Úskalí přesunu sochařských děl v městských památkových zónách – Mgr. Martin Šolc
11.35 – 11.50 Soubor výtvarných děl v kulturním domě v Mladé Boleslavi – Mgr. Šárka Koukalová
11.50 – 12.05 Dílo Miroslava Houry ve veřejném prostoru – Mgr. Lenka Hájková
12.05 – 12.20 Železniční nádraží druhé poloviny 20. století a jejich umělecká výzdoba – Mgr. Martin Strakoš
12.20 – 12.35 Dekorativní výtvarné prvky jako součást architektury budov 60. a 70. let v Brně – Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D.
12.35 – 13.00 Diskuse, připomínky a shrnutí

Program v PDF ke stažení

Místo konání a termín:

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, místnost B-169

Termín: 21. září 2017 od 10 hod.